Czytanie

Celem naszych kursów jest wyrabianie nawyków dobrego i sprawnego uczenia się dzięki rozwojowi sprawności czytania i umiejętności szkolnych. Kursy zostały przygotowane dla dzieci na każdym etapie edukacji – zarówno przedszkolnej, jak i szkolnej.

Nasze programy

dla dzieci w wieku przedszkolnym

Mały Odkrywca

ZACZAROWANY ZAJĄCZEK

/ kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym /

Mały Odkrywca

BEZLUDNA WYSPA

/ kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym /

Mały Odkrywca

KOSMOPIRACI

/ kurs dla dzieci z klas 0-1 /

dla dzieci w wieku szkolnym

MĄDRE DZIECKO
– DOBRY POCZĄTEK

/ kurs dla dzieci z klas I-II /

MĄDRE DZIECKO

/ kurs dla dzieci z klas III-IV /

UCZEŃ Z CHARAKTEREM

/ kurs dla dzieci z klas V-VI /