Filary Sukcesu: Matematyczne myślenie

Matematyka to umiejętność rozwiązywania problemów. Jej wartość jest tak ogromna, że nazywana jest „królową nauk”.

W powszechnym mniemaniu uzdolnienia matematyczne są rzadkie. Przeczą temu wyniki badań zrealizowane w ramach programu „Dziecięca matematyka”. Wynika z nich, że więcej niż połowa dzieci przedszkolnych w Polsce charakteryzuje się zadziwiającą łatwością nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych oraz matematycznym ukierunkowaniem umysłu. Niestety, po kilku miesiącach nauki szkolnej dzieci te przestają manifestować swoje uzdolnienia. Oznacza to, że talenty matematyczne dzieci nie są umiejętnie rozwijane.

Na całym świecie szuka się metod rozwoju talentów matematycznych dzieci. Jednym z bardziej obiecujących sposobów uczenia dzieci opracowano na Uniwersytecie Harvarda. Robert i Ellen Kaplanowie, którzy są wykładowcami matematyki zauważyli, że studenci zwykle są źle przygotowani do nauki matematyki na uczelni wyższej. W odpowiedzi na ten problem opracowali metodę rozwoju talentów matematycznych u dzieci. Ich metoda – Math Circle, daje wspaniałe wyniki. Dzięki niej dzieci odkrywają swoją wewnętrzną logikę i uczą się nieschematycznego myślenia.

 

Wydawca: Akademia Nauki M. Hoffman, A. Nowacka S.J