Filary Sukcesu: Sztuka uczenia się

Dzieci już od wczesnych chwil są uczone, w jaki sposób jeść, w której ręce trzymać nóż, a w której widelec. Wdrażamy nasze pociechy do dbania o własną higienę. Ale czy ktoś uczy dzieci, jak się uczyć?

Czy Twoje dziecko wie, jak działa jego mózg i jak może wykorzystać naturalne możliwości, by uczyć się sprawnie i w atmosferze zabawy?

Sportowiec, zanim wejdzie na boisko, doskonale wie, co należy zrobić, żeby nie nabawić się kontuzji i móc wykorzystać swój sportowy talent.

A czy uczniowie wiedzą, co należy zrobić przed sprawdzianem, żeby mogli w pełni wykorzystać potencjał swoich inteligentnych mózgów?

Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi.

Dziecko nieznające technik uczenia się skazane jest na mechaniczne wkuwanie, które niestety nie jest zbyt efektywne i rozwijające. Znajomość mnemotechnik, dzięki którym w krótkim czasie zapamiętam dużą ilość szczegółowych informacji, umiejętność organizowania wiedzy, którą muszę opanować, zdolność koncentrowania uwagi na zadaniu, które mam wykonać czy umiejętność panowania nad emocjami w sytuacjach stresowych np. na egzaminie, to dziś jedne z kluczowych kompetencji każdego ucznia, studenta czy po prostu osoby pracującej intelektualnie.

Wydawca: Akademia Nauki M. Hoffman, A. Nowacka S.J