Mistrzowie Matematyki

Jedi Rebelia

Ambitne zadania rozwiązujemy praktycznie oraz poprzez dobrą zabawę. Pokazujemy, że matematyka jest ciekawa i zabawne. Każde zajęcia rozpoczynamy zadaniem logicznym, aby już na początku pobudzić ciekawość matematyczną uczniów. Zapis i operacje matematyczne nie są celem, a tylko narzędziem w rozwiązaniu. Dzięki temu, że nie potrzebujemy formalnego zapisu matematycznego, potrafimy z dziećmi intuicyjnie przerobić zagadnienia, które w szkole pojawią się dużo później.

Dzieci angażują się w zajęcia, gdyż są one prowadzone w formie gry fabularnej. Uczniowie stają się grupą Strażników Galaktyki, którzy rozwijają swoje umiejętności dedukcji. Na każdych zajęciach dzieci mają do wypełnienia misję, podczas której z wypiekami na twarzy, przeżywają emocjonujące przygody.

 1. Ilości, objętość
 2. Ułamki dziesiętne, dodawanie ułamków, bazy
 3. Dodawanie wedyjskie oraz działania z ułamkami dziesiętnymi
 4. Odejmowanie Kaplana
 5. Odejmowanie wedyjskie oraz odejmowanie przez dodawanie
 6. Soroban – dodawanie i odejmowanie
 7. Mnożenie Montessori i ułamki dziesiętne
 8. Mnożenie Kaplana i mnożenie pisemne
 9. Mnożenie metodą japońską
 10. Soroban – mnożenie
 11. Mnożenie wedyjskie liczb 2 cyfrowych oraz liczb z sumą 10
 12. Mnożenie wedyjskie liczb 3 cyfrowych
 13. Wedyjska potęgi + mnożenie nawiasów
 14. Pierwiastki – pierwiastkowanie wedyjskie
 15. Pola figur
 16. Pola i objętości brył
 17. Bryły
 18. Symetria
 19. Układy współrzędnych
 20. Ułamki zwykłe – rozwiniecie metodą wedyjską
 21. Kolorowanie grafu
 22. Twierdzenie Pitagorasa
 23. Wzory skróconego mnożenia
 24. Twierdzenie Talesa
 25. Macierze