Mądre Dziecko

Program został stworzony z myślą o potrzebach dzieci w środkowym etapie edukacji podstawowej. Nowe przedmioty, nowi nauczyciele i większe wymagania w szkole…

Trzecia i czwarta klasa szkoły podstawowej to bardzo ważny okres w edukacji Twojego dziecka. Ilość nauki i sprawdzianów znacznie się zwiększy. Nauczyciele w tym okresie zakładają pewną samodzielność dziecka w przyswajaniu wiedzy i zaczynają więcej wymagać.

Dlatego jest to doskonały czas na wyrabianie nawyków dobrego i sprawnego uczenia się!