O nas

Home / O nas

Nasza historia

Pomysł otworzenia oddziału Akademii Nauki w Świdnicy zrodził się z potrzeby zapewnienia dzieciom ciekawych, inspirujących zajęć dodatkowych. Nasze programy opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka.

Drogowskaz naszych działań…

Po pierwsze, przyjmujemy za pewnik, że każde dziecko jest inteligentne i każde może się dobrze uczyć. Ważne, aby postrzegać umiejętności dziecka poprzez pryzmat wzorców myślenia.

Po drugie, dajemy dziecku możliwości poznawania świata empirycznie poprzez doświadczenia, eksperymentowanie różnych zjawisk zachodzących w świecie nauki.

Po trzecie, jesteśmy zdania, że dziecko od narodzenia powinno mieć kontakt ze słowem pisanym – tak, jak ma kontakt ze słowem mówionym. Badania wskazują na to, że dzieci, które osiągają wysokie wyniki w nauce nauczyły się czytać jeszcze przed pójściem do szkoły.

Inspiracja – metoda globalnego czytania

Glenn Doman jest twórcą metody globalnego czytania i autorem książki Jak nauczyć małe dziecko czytać, w której wskazuje, że “dzieci mogą czytać słowa, gdy mają rok; zdania, gdy mają dwa lata i całe książki, gdy mają trzy lata – uwielbiają to”.

A dla rodziców…

W ramach naszej działalności proponujemy również warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze, nie tylko skierowane do rodziców, ale wszystkich, dla których rozwój dziecka jest ważny.