Wydarzenie

Rytuały uczenia się

Celem warsztatów jest wyposażenie rodziców oraz pedagogów w wiedzę i i narzędzia, dzięki którym dziecko lepiej skupi uwagę, a czas poświęcony na odrabianie lekcji i pracę z tekstem będzie bardziej efektywny. Sprawi to, że nauka stanie się bardziej skuteczna. Przeprowadzimy trening, który dla rodziców będzie również ciekawym doświadczeniem w docieraniu do własnych zasobów percepcyjnych. Już po...